Vědecký výzkum ženšenu

Vědecký výzkum ženšenu

 

Ženšen pravý byl a pořád je široce zkoumán ve dvojitě zaslepených, randomizovaných a placebem kontrolovaných klinických studiích. Jedná se o časově i finančně náročný výzkum, který je potřebný např. k prokázání účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků. I když jsou účinky ženšenu pravého významně prověřeny tisíciletou zkušeností (hlavně ve smyslu jeho účinků na problémy s únavou, mentálním stresem, regulací krevního cukru, zlepšením libida a prodloužením života), moderní klinické studie se zaměřily na výzkum ženšenu pravého u prevence nádorových onemocnění, regulace krevního cukru, únavy a imunomodulačních onemocnění u lidí zdravých i nemocných.

 

Hlavní složkou obsaženou v kořenech ženšenu pravého jsou saponiny.

 

Existují desítky různých druhů saponinů vyskytujících se v kořenu ženšenu pravého, které se liší svými léčebnými účinky. Zjednodušeně řečeno, existují dvě základní skupiny saponinů – protopanaxodioly (PPD) a protopanaxotrioly (PPT). První zmíněná skupina PPD se vyskytuje převážně v postranních částech kořenu, přičemž druhá skupina PPT se naopak vyskytuje v hlavním kořenu. Je naprosto zásadní, aby byl při výrobě různých produktů ze ženšenu zachován správný poměr hlavního a vedlejších alespoň šestiletých kořenů ženšenu (70:30). Jen tak je možné zaručit vědecky prokázané léčebné účinky s dobrým bezpečnostním profilem.

Účinky jednotlivých saponinů na lidský organismus

Rb1

 • Zlepšuje paměť.
 • Zklidňující účinky na centrální nervový systém.
 • Podporuje imunitní odpovědi.
 • Zlepšuje činnost jater.
 • Zmírňuje projevy alergické reakce a svědění.
 • Má antioxidační vlastnosti.

Rg1

 • Podporuje proces učení, potlačuje únavu a stres.
 • Podporuje imunitní systém.
 • Zabraňuje shlukování krevních destiček.

Re

 • Reguluje hladinu krevního cukru.
 • Ovlivňuje plodnost.
 • Reguluje průtok krve.

Rf

 • Ovlivňuje metabolismus tuků – zvyšuje HDL a snižuje LDL.

Rg2

 • Chrání neurony před poškozením.

Rh1

 • Vykazuje antialergické a protizánětlivé účinky.

Rh2

 • Působí preventivně proti vzniku karcinomu.
 • Potlačuje růst nádorových buněk.

Účinky - PPD (protopanaxodiol) – postranní kořeny

 

Rb2

 • Podporuje hojení ran.
 • Byly prokázané protinádorové účinky – u melanomu a potlačení metastáz u karcinomu plic.

Rc

 • Vykazuje protinádorové účinky

Rd

 • Zpomaluje stárnutí, zmírňuje poškození buněk způsobené volnými radikály.

Rg3

 • Zastavuje dělení nádorových buněk.
 • Působí analgeticky.
 • Uvolňuje hladkou svalovinu.

Ostatní účinné látky

Polyacetyleny - Imunitní systém, prevence trombózy, potlačení peroxidace tuků
Fenolické skupiny - Antioxidační vlastnosti, účinky proti stárnutí
Polysacharidy - Účinky proti stárnutí
Insulinu podobné látky - Regulace hladiny krevního cukru

 

Bylo potvrzeno, že ženšen pravý je nejúčinnější adaptogen, který pozitivně působí na naši imunitu. Je schopný v případě útlumu činnosti imunitního systému jeho funkci posílit a naopak, v případě zvýšené imunitní reakce, její sílu omezit a vše vrátit do rovnováhy.

 

Zdroj:
Choi K.T. (2008): Botanical characteristics, pharmacological effects and medicinal components of Korean Panax ginseng C A Meyer, Acta Pharmacologica Sinica 29 (9): 1109 - 1118.
Attele A.S., et al. (1999): Ginseng pharmacology: multiple constituents and multiple actions, Biochemical Pharmacology 58: 1685 - 1693.
Xiang Y.Z., et al. (2008): A comparison of the ancient use of ginseng in traditional chinese medicine with modern pharmacological experiments and clinical trials, Phytotherapy Research 22: 851 - 858.
Lee S.M., et al. (2015): Characterization of Korean Red Ginseng (Panax ginseng Meyer): History, preparation method, and chemical composition. J Ginseng Res 39: 384-391.
Li N, et al. (2007): Protective effects of ginsenoside Rg2 against glutamate-induced neurotoxicity in PC12 cells, Journal of Ethnopharmacology 111 (3): 458 - 463.
Park E.K., et al. (2004): Ginsenoside Rh1 Possesses Antiallergic and Anti-Inflammatory Activities, International Archives of Allergy and Immunology 133: 113 - 120.

 

 

Ženšen pravý a imunita

 


Imunita je obranný systém proti různým cizorodým zárodkům, virům, bakteriím a zároveň vykonává dohled nad vlastními vnitřními procesy v lidském těle. U lidí s oslabenou imunitou dochází k častějším onemocněním ve smyslu nastydnutí, zánětů atd.
Výzkum prováděný u zdravých dobrovolníků zkoumal účinnost ženšenu pravého na aktivitu buněk imunitního systému. Tato studie prokázala, že ženšen pravý statisticky významně zlepšil imunitní odpověď u všech typů zkoumaných imunitních buněk. Tato studie potvrdila, že ženšen pravý vysoce účinně působí na naši imunitu. (1)

Další studie se zabývala účinky ženšenu pravého na imunitní odpověď u očkování vakcínou proti chřipce. Ve skupině s ženšenem pravým oproti skupině, která ženšen nedostávala, došlo k významnému snížení frekvence vzniku infekcí horních cest dýchacích. Tato studie prokázala významný vliv ženšenu na modulaci imunitního systému.(2)

Také proběhla studie u imunitně oslabených pacientů trpících virem HIV, kde se prokázal pozitivní vliv ženšenu pravého na imunitu i u takto nemocných pacientů.(3)

V nedávno provedené studii na živých organismech se zkoumal vliv ženšenu pravého a vitamínu C na aktivitu imunitních buněk a plicní zánět vzniklý v důsledku viru chřipky. Tato studie prokázala, že podáním ženšenu pravého a vitaminu C došlo ke zvýšení aktivity imunitních buněk a utlumení působení virové infekce. Navíc došlo také k potlačení plicního zánětu způsobeného virovou infekcí.(4)

 


1. Scaglione F, Ferrara F, Dugnani S, et al. Immunomodulatory effects of two extracts of Panax ginseng C.A. Meyer. Drugs Exp Clin Res 1990;16:537- 542.
2. Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res 1996;22:65-72.
3. Sung H, Kang SM, Lee MS, et al. Korean red ginseng slows depletion of CD4 T cells in human immunodeficiency virus type 1-infected patients. Clin Diagn Lab Immunol 2005;12:497-501.
4. Kim H, et al. Red ginseng and vitamin C increase immune cell activity and decrease lung inflammation induced by influenza Avirus/H1N1 infection. J Pharm Pharmacol. 2016 Feb 21. doi: 10.1111/jphp.12529. [Epub ahead of print]

 Ženšen pravý a diabetes mellitus
Dalším z prokázaných účinků ženšenu pravého je jeho schopnost regulovat krevní cukr a to jak u zdravých lidí, tak u nemocných trpících cukrovkou. Cukrovka, celým názvem úplavice cukrová, odborně nazývaná diabetes mellitus, je souhrnný název pro skupinu chronických metabolických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Základním rysem tohoto onemocnění je zvýšená hladina krevního cukru.

Byla provedena klinická studie, která měla prokázat vliv ženšenu pravého u nově diagnostikovaných pacientů s cukrovkou 2. typu. V této studii se měřily všechny důležité parametry související s tímto onemocněním. Tato studie prokázala, že u pacientů trpících cukrovkou 2. typu došlo ke snížení krevního cukru, zlepšení nálady i celkové fyzické kondice.

Nedávno byla provedena speciální metaanalýza všech proběhlých studií zabývajících se účinnosti ženšenu pravého u pacientů s cukrovkou. Tato práce identifikovala 975 různých publikací, které zkoumaly účinnost ženšenu pravého u pacientů s cukrovkou. Díky velmi přísným kritériím se nakonec do konečného hodnocení zařadilo pouze 16 prací s celkovým počtem 770 pacientů. Tato složitá a velmi přísná analýza prokázala, že u lidí užívajících ženšen pravý pozorovaných po dobu 1 měsíce, došlo k významnému snížení krevního cukru, a to jak u pacientů s cukrovkou, tak u lidí bez tohoto onemocnění.

 

 

1. Esra’ Shishtar, et al. The Effect of Ginseng (The Genus Panax ) on Glycemic Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. PLOS ONE 2014; 9: Issue 9.
2. Gui, et al. The Efficacy of Ginseng-Related Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus. An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Medicine Volume 95, Number 6, February 2016